Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.208/Α της 10/12/2010, το όχημα που θα υποβάλλεται σε περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.
Η ισχύς της Κάρτας  Ελέγχου Καυσαερίων καθορίζεται :
Στα ΕΙΧ και ΦΙΧ έως 3,5 ton ετήσια
Στα ΕΔΧ εξαμηνιαία
Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας που το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση ΚΕΚ, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός του οχήματος με ΚΕΚ.
Προσοχή: Η ισχύς της ΚΕΚ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ΔΤΕ. Συνεπώς στην περίπτωση που κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν χορηγηθεί καταλληλότητα λόγω σοβαρής έλλειψης οποιασδήποτε αιτιολογίας, κατά τον επανέλεγχο διενεργείται και μέτρηση καυσαερίων, ακόμη και αν η σοβαρή έλλειψη δεν αφορά υπέρβαση των οριακών τιμών καυσαερίων.

Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.208/Α της 10/12/2010, το όχημα που θα υποβάλλεται σε περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.Η ισχύς της Κάρτας  Ελέγχου Καυσαερίων καθορίζεται :

Στα ΕΙΧ και ΦΙΧ έως 3,5 ton ετήσια
Στα ΕΔΧ εξαμηνιαία 

Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας που το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση ΚΕΚ, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός του οχήματος με ΚΕΚ.

Προσοχή: Η ισχύς της ΚΕΚ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ΔΤΕ. Συνεπώς στην περίπτωση που κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν χορηγηθεί καταλληλότητα λόγω σοβαρής έλλειψης οποιασδήποτε αιτιολογίας, κατά τον επανέλεγχο διενεργείται και μέτρηση καυσαερίων, ακόμη και αν η σοβαρή έλλειψη δεν αφορά υπέρβαση των οριακών τιμών καυσαερίων.

Βρείτε μας στο Χάρτη

Δείτε την τοποθεσία και τον Χάρτη πρόσβασης προς το συνεταιριστικό ΙΚΤΕΟ Βόλου

Χάρτης

Πότε Περνάω ΚΤΕΟ

Μάθετε τώρα κάθε πότε πρέπει να περνά το αυτοκίνητό σας από τεχνικό έλεγχο

Περισσότερα

Τώρα Έλεγχος ADR-ATP

-

Νέο Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή
08:00-18:00
 

Σάββατο
8:00-14:00

Κλείστε ραντεβού

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για τον τεχνικό έλεγχο

Επιβατικά οχήματα

Βαρέα οχήματα - Φορτηγά

Δίκυκλα - Μοτοσυκέτες